W trosce o zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania urządzeń klimatyzacyjnych pragniemy zaproponować Państwu usługi w zakresie konserwacji i stałego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Zakres prac serwisowych obejmuje:
- pomiar i regulacja ciśnienia freonu
- uzupełnienie freonu
- gruntowe czyszczenie parownika
- gruntowe czyszczenie skraplacza
- czyszczenie filtrów
- pomiar sprawności elektrycznej
- pomiar wydajności chłodniczej
- smarowanie podzespołów głównych
- test pracy urządzenia
- sprawdzanie szczelności układu - strona ssąca
- sprawdzanie szczelności układu - strona tłoczna
- sprawdzanie szczelności trasy ewakuacji kondensatu
- pomiary temperatury
- uszczelnienie teflonem łączeń instalacyjnych
- regulacja i korekta regulatora
- drobne naprawy

  Proponujemy, aby przeglądy urządzeń wykonywać dwa razy w roku, a w przypadku niekorzystnego środowiska dla pracy klimatyzatora co trzy miesiące, co pozwoli utrzymać urządzenia w dobrym stanie technicznym. Regularne przeglądy klimatyzatorów zapewnią maksymalną wydajność chłodniczą i zminimalizują ryzyko wystąpienia awarii.

Zalety wynikające z podpisania umowy serwisowej:
• Regularna opieka - dzięki okresowym przeglądom, testom i kontrolom zapobiega ona problemom ze sprzętem i podwyższa efektywność jego pracy
• Prowadzenie historii serwisu - sporządzanie protokołów z napraw, konserwacji i instalacji - co ułatwia określenie przyczyn problemów z urządzeniami i minimalizuje czas potrzebny na przywrócenie mu pełnej sprawności
• Elektroniczne zgłaszanie usterek
• Szybki serwis - niezwłocznie po zgłoszeniu na miejsce usterki wysyłany zostaje serwisant i przeprowadza kompleksową naprawę (do 12h lub 24h od momentu zgłoszenia w zależności od ustaleń w umowie)
• Krótki czas napraw
• Troska o użytkowników klimatyzacji - zapobieganie chorobom i dolegliwościom wywołanym przez drobnoustroje rozwijające się w systemach klimatyzacji, poprzez zastosowanie specjalnych środków bakteriobójczych
• Serwis na wysokim poziomie - zastosowanie najnowszych osiągnięć
• Telefoniczna pomoc - udzielanie porad, wskazówek, dyspozycyjności serwisu 24h
• Zmniejszenie kosztów napraw i konserwacji
• Szybka dostępność materiałów eksploatacyjnych

W przypadku awarii przystąpienie do naprawy uszkodzonych urządzeń nastąpi:
- w ciągu 48 godzin (w przypadku awarii nie zagrażającej normalnemu funkcjonowaniu),
- w ciągu 24 godzin (w przypadku awarii zagrażającej normalnemu funkcjonowaniu (awarie urządzeń w pomieszczeniach z serwerem, UPS, na salach sprzedaży itp.)
- w przypadku kiedy naprawa sprzętu w miejscu instalacji jest niemożliwa i wymagana jest konieczność transportu jednostki w celu skorzystania ze specjalistycznych urządzeń naprawczych, koszt transportu ponosi serwis.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2006 - 2019 dla DOM SERWIS
Licznik: 6316