Rekuperator podŁączony jest do systemu kanaŁów wentylacyjnych. SkŁada się z minimum dwóch wentylatorów (nawiewnego i wywiewnego), filtra powietrza oraz krzyżowego wymiennika ciepŁa wykonanego z tworzywa sztucznego UPVC. Wymiennik stanowi „duszę” systemu umożliwiającą odzysk energii cieplną “ukrytej” w powietrzu usuwanym.

Powietrze zużyte ma temperaturę wyższą od powietrza nawiewanego (świeżego). W rekuperatorze powietrze usuwane oddaje ciepŁo powietrzu nawiewanemu. W tradycyjnych systemach wentylacji mechanicznej należy podgrzać nawiewane powietrze nagrzewnicą elektryczną lub wodną – co oczywiście wiąże się ze znacznym wzrostem kosztu eksploatacji takiego systemu. Zastosowanie agregatu wentylacyjnego z rekuperatorem krzyżowym pozwala na odzysk do 70 % ciepŁa z powietrza usuwanego na zewnątrz budynku. Oznacza to, że przez większą część roku wentylujemy mieszkanie unikając dopŁat za dogrzewanie nawiewanego powietrza.

Dla zapewnienia ciągŁości pracy systemu (szczególnie istotne w ekstremalnych warunkach letnich i zimowych), urządzenie wykorzystuje 2-stopniowy regulator ilości powietrza i nagrzewnicę podgrzewającą wstępnie powietrze nawiewane. CaŁy ukŁad jest prosty w montażu i może wspóŁpracować z systemem okapu kuchennego, pod warunkiem przefiltrowaniu powietrza usuwanego przez okap.

Zapraszamy do lektury dalszej części o rekuperatorach ERV:


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2006 - 2019 dla DOM SERWIS
Licznik: 434